ท่านเคยเข้าร่วมงานสถาปนิก'65 ที่จัดโดย TTF หรือไม่